İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7 ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri  6331 sayılı kanun ve yönetmelikleri ile tanımlanmıştır.

İş güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında çalışma ortamını ve çalışma prosedürünü analiz eder, iş yerlerinde güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili yapılması gereken düzenlemeleri tespit eder, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunurlar.

OSGB bünyesinde bulunan alanında uzman ve nitelikli iş güvenliği uzmanları; çalışanların, eğitim, çalışma güvenliği ve her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini düzenler, sevk ve idare eder.

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu işverenlere işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda iş yerlerinde işyeri hekimi hizmeti sağlamak kanuni zorunluluktur.

İşverenler, iş yerinde belirlenen kriterlere uygun işyeri hekimi bulundurmamaları halinde OSGB’lerden iş yeri hekimliği hizmetleri alabilirler.

Her çalışan, kendisine değer verilen, sağlığının gözetildiği bir iş yerinde çalışmak ister ve orada mutlu olur. Bu mutluluğa ve güvene dayalı olarak iş yerine bağlılığı artar, performansında yükseliş gerçekleşir.

Risk Değerlendirme Analizi Hizmetleri

İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını işletme esaslarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmekteyiz.

Risk Analizi

Risk Analizi iş kazası önlemenin, tedbir almanın ve iş güvenliği kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 ile resmi bir kimliğe kavuşan kavram İş Sağlığı ve Güvenliği kavramının da temel taşlarından biridir.

Amacı çalışanları, çalışma ortamından ve yapılan işten kaynaklanabilecek tehlikeleri, tehditleri, zaman içinde oluşabilecek sağlık sorunlarından korumak, olabilecek tehdit ve tehlikeleri önceden hesaplayarak alınacak tedbirleri somutlaştırmaktır.

Çalışan Sağlık Tarama Hizmetleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri gereği, iş yerlerinde, çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık muayenelerinin kayıtları işe giriş ile birlikte periyodik olarak yenilenmesi ve işin türüne göre belli süreler boyunca saklanması yasal bir zorunluluktur.

İşçiler, sağlık testlerini periyodik olarak yaptırmalıdır. Bu durum işçilerin iş yerinden izin alarak çalışma ortamından uzak kalmalarına neden olur. Sağlık testlerine harcanan zaman sebebiyle operasyon faaliyetleri aksayabilir.

Mobil sağlık hizmetleri, iş sağlığı hizmetlerini iş yerine getirir. Bu sayede iş gücünüzü güvenli ve sağlıklı tutarken iş akışınızı da aksatmazsınız.

Mobil sağlık hizmetleri, çalışma ortamının işçilerin sağlığını nasıl etkilediğini ve maruz kaldıkları riskleri tespit eder. Böylece işçilerinizin sağlığını korur, verimliliklerini arttırırsınız!

Mobil Sağlık Hizmetleri 

Mobil sağlık hizmetleri firmaları arıyorsanız, İş sağlığı ve güvenliği sektöründe zengin bir geçmişe sahip olan firmamız son teknoloji ekipmanları ve nitelikli sağlık personelleri ile size en iyi mobil sağlık hizmetlerini sağlar.

Mobil sağlık hizmetleri, hem işveren hem de çalışan için masrafları kısıtlar!

Üretim faktörleri arasında en önemli etken emek yani insandır. İş sağlığı ve güvenliğinde de işçilerin sağlık durumu tüm iş güvenliği uygulamalarından daha önemlidir.

İşyeri Ortam Ölçüm Hizmetleri

“İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, iş yerinde işçilerin sağlığına zarar verebilecek tüm riskleri tespit etmekle yükümlüdür.

Ortam ölçümleri, çalışma ortamında işçilerin sağlığına zarar verebilecek etkenlerin tespit edilmesini sağlar.

Gürültü, toz, titreşim, ışık şiddeti bu zararlı etkenlerden yalnızca birkaçı. İşçilerin sağlığının korunabilmesi amacı ile ortam ölçümleri iş yeri tarafından düzenli olarak yaptırılmalıdır.

Ortam Ölçümleri Nelerdir?

Ortam ölçümleri nelerdir? Ortam ölçümleri iki farklı şekilde ele alınabilir; çalışma ortamında yapılan ölçümler ve kişisel maruziyet ölçümleri.

Çalışma ortamı ölçümleri, çalışma ortamındaki riskleri belirlerken kişisel maruziyet ölçümleri ise işçilerin sağlık durumunu aydınlatmak, maruz kaldığı olumsuz etkenleri tespit etmek amacıyla gerçekleştirilir.

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler

Ortam Toz Ölçümü

Ortam Titreşim Ölçümü

Ortam Gürültü Ölçümü

Ortam Aydınlatma Ölçümü

Ortam Kimyasal Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Kişisel toz maruziyeti ölçümü

Kişisel titreşim maruziyeti ölçümü

Kişisel gürültü maruziyeti ölçümü

Kişisel kimyasal maruziyeti ölçümü

İş Yeri Ortam Ölçümleri

İş yeri ortam ölçümleri yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılabilir.

Firmamız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İSG Laboratuvarıdır.

İş yeri ortam ölçümleri konusunda derin bilgi birikimine ve saha tecrübesine sahip kurumumuzdan hizmet almak isterseniz aşağıdan bize ulaşarak teklif alabilirsiniz.

Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin önemli bir paydaşı olan Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) bir işyerinde çalışan personellerin sağlık standartlarının yükseltilmesi noktasında kritik role sahiptir.

Her çalışan, kendi sağlık standartlarının güvence altına alındığı bir organizasyonda çalışmak ister. Bu yaklaşım, işverenin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasının ötesinde, personellerinin kuruma bağlılık ve mutluluk ve verimlilikleri üzerinde de olumlu değişimleri beraberinde getirmektedir.

Bir işletmede çalışanların sağlık ve iş güvenliklerinin güvence altına alınmış olması, personel değişim hızının (turn over) düşürülmesi, yetkin insan kaynağının elde tutulması ve verimliliklerinin yükseltilmesi noktasında pozitif katkı sağlamakla birlikte, sağlık problemleri sebebiyle yaşanması muhtemel iş gücü kayıplarını da minimuma indirgemektedir.

Firmamız, konusunda uzman, yetkin Diğer sağlık personelleri  ile yüzlerce firmaya nitelikli hizmetler sağlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği standartlarını en üst düzeye çıkartmak isteyen kurumlar, bünyelerinde diğer sağlık personelibulundurmalıdır. OSGB firmamız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, firmalara diğer sağlık personeli görevlendirme yetkisine sahip bir kuruluştur. İşletmenizin diğer sağlık personeli ihtiyacını firmamız sayesinde giderebilirsiniz!

Acil Durum Planlaması Hizmetleri

Acil Durum Planlaması insanların toplu biçimde bir arada bulunduğu ve zamanlarının büyük bölümün geçirdiği işyerleri için hayati önem arz eden bir konudur. Firmamız Acil Durum Planlaması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Acil Durum Planları

Tüm işverenler; ilkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlamak durumundadır. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Acil Durum Eylem Planları, her işletmenin özel durumları tespit edilerek hazırlanır ve Uuzman kadromuz tarafından işletme bünyesinde, işletme kaynakları ve çalışanları değerlendirilerek, eğitilerek hazırlanır.

Tehlikeli Madde Danışmanlığı Hizmeti

Tehlikeli madde: yanıcı, patlayıcı, kendiliğinden yanabilen, oksitleyici, insan sağlığına zarar verme potansiyeli olan tüm maddelerdir.

Tehlikeli madde danışmanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, belirli koşullara sahip firmalara zorunlu tutulmuştur. Tüm iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarında olduğu gibi tehlikeli madde danışmanlığı da uyulmaması halinde iş yerine ceza kesilmesine neden olur.

Tehlikeli madde danışmanlığının odaklandığı sektör nakliyat sektörüdür. Nakliyat sektöründe taşımacılık faaliyetinde bulunan tüm işletmeler tehlikeli madde danışmanlığı almalıdır.

İş Ekipmanı Periyodik Muayene ve Kontrolleri

Periyodik muayene ve kontroller, iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde çalıştırılıp çalıştırılamayacağını tespit eder, işverenler iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde periyodik kontrolleri yaptırmakla yükümlüdür. Herhangi bir arıza tespit edildiği takdirde, arızanın sağlık ve güvenlik riskine yol açmadan giderilmesi gerekmektedir.

Periyodik muayene ve kontrollerin eksik yapılması halinde doğacak iş kazalarından işveren sorumlu tutulur.

Periyodik Kontrol Nedir?

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” çerçevesinde iş yerlerindeki tüm iş ekipmanlarının periyodik kontrolü yapılmalıdır. Periyodik kontrolü yapılmayan iş ekipmanları çalıştırılamaz.

Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Yüksekte Güvenli Çalışma İleri Seviye Eğitimi
Güvenli İskele Kurma ve Sökme Eğitimi
Kapalı Alanlara Giriş ve Kapalı Alanlardan Kurtarma Eğitimi
İskele Güvenliği Eğitimi

Yüksekte Çalışma Çözümleri
Yaşam Hattı Projelendirme ve Montaj Hizmetleri
Güvenlik Ağı Montajı
Sabit Ankraj Montajı
İskele Kurma ve Sökme Hizmetleri
Dış Cephe Temizliği
Sektörel Yüksekte Çalışma Çözümleri
Düşüş Durdurma Sistemleri Hizmetleri

Temel ve Mesleki Eğitimler

Temel Eğitimlerimiz

Sertifikalı İş Güvenliği Eğitimleri
Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı
Temel İSG Eğitimi Genel Konuları
Temel İSG Teknik Konuları
Temel İSG Sağlık Konuları

Mesleki Eğitim
Hijyen Eğitimi
Diğer Mesleki Eğitimler

İlk Yardım Eğitimleri

Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi
Sertifikalı İlkyardım Eğitici Eğitimleri

 

Patlamadan Korunma Eğitim ve Danışmanlığı

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
Patlamadan Korunma Eğitimi
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Eğitimi
Patlamadan Korunma Danışmanlığı

İş Hukuku Danışmanlığı

  • İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler,uygulamalar,anlaşmalar
  • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de anlaşma ve dava yoluyla çözümü
  • İş hukuk ve istihdam konularının hukuki incelemesi
  • Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmeler ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması
  • Hizmet akidleri
  • Hizmet tespiti ve işçi alacakları davalarıİş Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar
  • Grev-lokavt vb.gibi işçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü

 TEKLİF ALIN

Talep Edilen Hizmetler
İSG Uzmanlığı Hizmetiİşyeri Hekimliği HizmetiDiğer Sağlık PersoneliİSG EğitimleriRisk Değerlendirmesiİlkyardım EğitimiSağlık Taramasıİş Hijyeni ÖlçümleriPeriyodik ÖlçümlerDiğer

Tehlike Sınıfınız