Çalışan Periyodik Tetkik ve Muayeneleri

Akciğer Grafisi
Solunum Fonksiyon Testi
Odyometri
Portör Muayenesi
Hepatit-HIV
Tam Kan Sayımı
Tam İdrar Tetkiki
Kanda ve İdrarda Ağır Metal Tespiti
Biyokimyasal Kan Testleri
Elektrokardiyografi (EKG)
Koruyucu Aşılar
Genel fiziki muayene

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

× İSG Destek