İş sağlığı ve güvenliği kimleri kapsar?

6331 Sayılı Kanun Kimleri Kapsar? 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, kamu ve özel sektör fark etmeksizin, devletin tüm çalışanlarını kapsayan 2012’de hayata geçirilmiş bir yasa olmakla beraber, aynı zamanda çırak ve stajyerleri de kapsamına almıştır. Kamu ve özel sektörde çalışan herkes kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olamaz. Her çalışan, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanır ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulur.

İstisnalar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve emniyet personelleri ve afet müdahale ekipleri gibi kendine has faaliyet gösteren kuruluşlar kanunun istinaden kapsadığı birkaç kurum arasında yer alıyor.

Risk Değerlendirmeleri

Kanunun yürürlüğe girmesi ile iş yerlerinde risk değerlendirme tespiti yapılmış olup, bu değerlendirme sürecinde tespit edilen olumsuz hususlar göz önünde bulundurularak çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği gerekçesi ile önlem olarak öncelikle tüm sorumluluğun iş verene aittir. Bununla beraber, iş sağlığı ve güvenliğinin iş yerinin tümünde uygulanması hedeflenmiştir. Risk değerlendirmeleri sürekli olarak denetlenerek çalışanların güvenli bir ortamda çalışabilmesi sağlanmaktadır.

İş Yerleri Tehlike Sınıflandırmasına Tabii

İş yerleri iş ve işçi güvenliği göz önünde bulundurularak tehlike sınıflarına ayrılır. Böylece iş güvenliği hizmetlerinin daha belirgin bir şekilde ortaya koyulması amaçlanmaktadır. İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre Çok Tehlikeli olanlar A, Tehlikeli olanlar B, En Az Tehlikeli olanlar ise C sınıfında yer alır. Sınıf tespiti, yapılan işin yaptıranı ile bakanlık görevlilerinin dâhil olduğu bir komisyon eşliğinde belirlenir. Ayrıca bu kanun ile sınıflara göre iş güvenliği belgesi verilir. Bu sayede doğru iş için doğru eleman alımı yapılarak, iş kazalarını daha aza düşürmeyi amaçlanır.

Her İş Yerine Bir Hekim, Bir İş Güveni Uzmanı

Çalışan sayısı veya iş yeri çeşidine bakılmaksızın her iş yerine bir iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelleri yerleştirilir. Sağlık görevlileri, bakanlıkça yapılan özel eğitim ve meslekî yeterlilik sınavında kendini ispatlamış kişiler arasından seçilir. İşveren, gerekli şartları yerine getirmesi hususunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetini yerine getirebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) personeli, işverenin iş yerinin hayati tehlike arz eden riskler kapsamında bulunup, iş verenin gerekli tedbir almadığını tespit ettiğinde ise doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurabilir.    ]]>

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

× İSG Destek