İktisat, Ekonomi, İşletme Bölümlerini Bitirenler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir mi?

İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak için yüksek öğrenim süresince belli bir eğitim müfredatının tamamlanmış olması gerekmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince mühendis, mimar veya teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. Teknik eleman tanımı da teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını kapsamaktadır.

Dolayısıyla iktisat, ekonomi, işletme bölümlerini bitirenler İş Güvenliği Uzmanı olamamaktadır.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

× İSG Destek